Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasz projekt "Dobre bo lokalne" - I nagroda w konkursie !

3 nagród powędrowało do Lokalnych Grup Działania uczestniczących w konkursie zorganizowanym przez Jednostkę Centralną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, którego celem było podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich.

Na konkurs wpłynęły 32 zgłoszenia, w tym 14 projektów współpracy międzyterytorialnej i 18 projektów współpracy międzynarodowej w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne; rozwój lokalny oraz turystyka.

Cele konkursu:

Projekt współpracy międzynarodowej "Dobre bo lokalne" otrzymał I nagrodę w kategorii rozwój lokalny.

Projekt realizowany w latach 2018 -2020 wraz z LGD Dolina Stobrawy, LGD Stowarzyszeniem Kraina św. Anny, LGD Górna Prosna, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i Mas Hranicko z Czech.

http://ksow.pl/news/entry/16017-znamy-juz-wyniki-konkursu-na-projekty-wspolpr.html?fbclid=IwAR0-Z8F1IxuwrNfo9XIJNn7izLj_gsfXrXptoQbb6m6hi_4wv-C9boSy3XI    

Wersja XML