Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalna Strategia Rozwoju

Przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Górna Prosna" , która została zatwierdzona Uchwałą nr.10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 17 listopada 2008r.

Projekt został sfinansowany ze środków Województwa Opolskiego w ramach zadania "Przedsięwzięcia wspierające dostosowanie Lokalnych Strategii Rozwoju do wymagań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich"


PDFLSR Górna Prosna po aktualizacji 13.05.2014.pdf

DOCOpis stanowisk.doc

DOCSchemat oceny projektów.doc

DOCLokalne kryteria wyboru operacji.doc

DOCzał.2.2 Karta oceny zgodności z LSR 2011.doc

DOCkarta oceny lokalne kryteria 2011.doc

Wersja XML