Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Radłów

herb

Więcej o Gminie Radłów: www.Radlow.pl

Gmina Radłów leży w północno-wschodniej części województwa opolskiego. Graniczy z gminą Krzepice w województwie śląskim i gminami Rudniki, Gorzów Śl. oraz Olesno w województwie opolskim. Administracyjnie należy do powiatu Oleskiego.

Gmina Radłów zajmuje powierzchnię 117 km2 i liczy 4528 mieszkańców w 9 sołectwach.

Gmina Radłów leży w północno-wschodniej części województwa opolskiego, w dorzeczu rzeki Prosny, będącej lewobrzeżnym dopływem Warty. Źródła tej rzeki znajdują się w rejonie wsi Wolęcin. Graniczy z następującymi gminami: od wschodu z Gminą Krzepice, od południowego wschodu z Gminą Przystajń. Od północy graniczy z Gminami: Rudniki, Praszka, Gorzów Śl., od zachodu i południa z Gminą Olesno.

Gmina Radłów pod względem morfologicznym leży w obszarze Wyżyny Śląsko-Wieluńskiej będącej częścią Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w obrębie mazoregionów Progu Woźnieckiego i Obniżenia Liswarty i Prosny. Morfologia Gminy jest urozmaicona. Ukształtowanie terenu lekko pagórkowate. Najwyżej położony jest obszar w rejonie tzw. Gór Ligockich, gdzie wysokość dochodzi do 270-275 m n.p.m. Część północna poprzecinana jest doliną rzeki Prosny i jej niewielkimi dopływami, a rzędne terenu wynoszą 210-215 m n.p.m.

 

 

Wersja XML