Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Współpracy - Opolskie Szlakiem LGD

Opolskie Szlakiem LGD to partnerska inicjatywa 9 Lokalnych Grup Działania, która ma na celu promocję walorów turystycznych oraz przyrodniczo-kulturowych obszaru województwa opolskiego.

Piękno przyrody, malowniczo położone jeziora i rzeki oraz niezliczona ilość zabytkowych miejsc to walory województwa opolskiego, którymi chcemy z Państwem się podzielić.

W ramach projektu zostaną zreazlizowane działania:

1. Tablice informująco - promujące o Opolskim Szlaku LGD;

2. Infrastruktury towarzyszącej przy tablicach informacyjno-promocyjnych;

3. Mapy turystyczne - będą dostępne u partnerów projektu;

4. Foldery - będą dostępne u partnerów projektu;

5. Insert do gazet;

6. Strona internetowa - www.opolskieszlakiemlgd.pl

Realizując cel:

"Wzmocnienie promocji województwa opolskiego poprzez stworzenie szlaku biegnącego przez najatrakcyjniejsze miejsca na obszarze 9 lokalnych grup działania"

w tym: "Wzrost rozpoznawalności województwa opolskiego poprzez jednolite oznakowanie tablicami informacyjno-promocyjnymi najatrakcyjniejszych miejsc i rozmieszczenie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie stanic na obszarze działania 9 lokalnych grup działania"

oraz "Wzrost dostępu do informacji nt. atrakcji turystycznych oraz przyrodniczo-kulturowych obszaru woj. opolskiego poprzez uruchomienie wspólnej strony internetowej, wydanie map, folderu informacyjno-promocyjnego oraz insert folderów do gazet na obszarze woj. dolnośląskiego oraz śląskiego"

Partnerzy Projektu:

1. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna - Koordynująca LGD;

2. Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Partner Projektu;

3. Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów - Partner Projektu;

4. Nyskie Księstwo Jezior i Gór - Partner Projektu;

5. Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" - Partner Projektu

6. Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak - Partner Projektu

7. Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" - Partner Projektu

8. Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" - Partner Projektu

9. Stowarzyszenie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" - Partner Projektu 

Wersja XML