Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podejście Leader

 Program Leader ma na celu wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich. Program oparty jest na założeniu, że mieszkańcy społeczności lokalnych - małych ojczyzn - najlepiej znaja swoje problemy i potrafią je rozwiązywać.

Wspólnotowa inicjatywa LEADER funkcjonuje od roku 1991, a jej obecna edycja, LEADER + realizowana jest od roku 2000. Polska wprowadziła od roku 2004 własną, pilotazową formułę.
Celem ogólnym programu jest poprawa jakości zycia na obszarach wiejskich, podniesienie konkurencyjności produktów i usług z tych terenów oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych.
Narzędziem realizacji programu LEADER+ jest partnerstwo, czyli porozumienie aktywnych przedstawicieli róznych sektorów: organizacji społecznych, władz lokalnych i biznesu.
Partnerstwo jest formalizowane w postaci tzw. Lokalnej Grupy Działania (LGD).
Uczestniczący w programie LEADER + mieszkańcy wsi przekanują się, że sami mogą wiele dokonać dla poprawy swojego życia i przyszłości swojego regionu.

Podstawą realizacji działań jest ich zaplanowanie w formie tzw. Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, która skupiać się może wokół następujacych tematów:
• jak najlepsze wykorzystanie zasobbów naturalnych, w tym także potencjału obszarów objetych siecią NATURA 2000,
• poprawa jakosci życia na obszarach wiejskich,
• zwiększenie wartości produktów lokalnych, zwłaszcza poprzez ułatwianie dostepu do rynków dla małych jednostek produkcyjnych poprzez działania kolektywne,
• wykorzystanie nowego know-how i nowych technologii do zwiększenia konkurencyjności produktów i usług na obszarach wiejskich
Wiecej informacji na temat Programu LEADER można uzyskać na stronach Internetowych:

www.fapa.org.pl
www.leader.org.pl
www.agro-info.org.pl
www.partnerstwa.eko.org.pl

Wersja XML