Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Księga wizualizacji i logotypy

    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została poniższa „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020", zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW         i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach:

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014 - 2020.pdf- obowiązująca do 31 sierpnia 2017 r.

ZIPZałączniki do Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.zip

Pod linkiem została zamieszczona zmieniona, obowiązująca od 1 września 2017 r. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 :
https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Przykładowe oznakowanie:

DOCPrzykładowe oznakowanie - materiały promocyjne.doc
DOCPrzykładowe oznakowanie operacji - PLAKAT.doc
 

Logotyp PROW 2014-2020 w wersji: kolorowej, monochromatycznej oraz achromatycznej :

ZIPPROW 2014-2020 (kolor).zip

ZIPPROW 2014-2020 (mono).zip
ZIPPROW 2014-2020 (achromatyczne).zip 

 

Logotyp KSOW:

ZIPKSOW.zip   

 

Logotyp LEADER:

ZIPLEADER.zip   

 

Logotyp UE:

ZIPUE.zip  

 

Logotyp Górna Prosna:

GIFGórna Prosna.gif
 

Wersja XML