Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram spotkań z mieszkańcami

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań:

  Nazwa Gminy  Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Planowany program spotkania
  1 2 3 4
1. Rudniki Gminna Bibloteka
Publiczna w Rudnikach
ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki
16.09.2015 
16.00- 18.00
Definiowanie potrzeb i problemów, analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także identyfikacja grup docelowych i defaworyzowanych.
2. Radłów Gminna Bibloteka
Publiczna w Radłowie ul. Oleska 3, 46-331 Radłów
16.09.2015 
19.00- 21.00
Definiowanie potrzeb i problemów, analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także identyfikacja grup docelowych i defaworyzowanych.
3. Praszka Muzeum w Praszce
Plac Grunwaldzkli 15
46-320 Praszka
17.09.2015 
16.00- 18.00
Definiowanie potrzeb i problemów, analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także identyfikacja grup docelowych i defaworyzowanych.
4. Gorzów Śląski Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury
w Gorzowie Śląskim
 Ul. Rynek 1, 46-310 Gorzów Śląski
17.09.2015 
19.00- 21.00
Definiowanie potrzeb i problemów, analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także identyfikacja grup docelowych i defaworyzowanych.
Wersja XML