Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja planu włączenia społeczności

 • Konsultacje społeczne dotyczące głównych założeń nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

    Konsultacje społeczne dotyczące głównych założeń nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)    
  Data publikacji: 14-12-2015 11:17
 • Dni Otwarte LGD "Górna Prosna"

  Data publikacji: 03-12-2015 07:58
 • Konsultacje społeczne dotyczące opracowania nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) 25.11.2015

  Konsultacje społeczne dotyczące opracowania nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)    
  Data publikacji: 25-11-2015 09:37
 • Kolejne spotkanie Grupy Roboczej już za nami...

   

   

  Data publikacji: 27-11-2015 10:43
 • IV Spotkanie Grupy Roboczej

       Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Informujemy, iż 26.11.2015  w Urzędzie Gminy w Radłowie ( sala sesyjna) o godz. 15.00 odbędzie się IV spotkanie Grupy Roboczej dotyczące opracowania nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).   Podczas spotkania omówione zostaną - cele i wskaźniki oraz plan działania, - zasady wyboru operacji i kryteria wyboru, - zasady monitorowania i ewaluacji, - oraz plan komunikacji.
  Data publikacji: 25-11-2015 10:49
 • Spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Górna Prosna" na lata 2014 - 2020

  Data publikacji: 19-11-2015 09:42
 • Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie!!

       Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz rozwijać swoją firmę, korzystając przy tym z funduszy europejskich? Chcesz dowiedzieć się więcej – przyjdź na spotkanie! Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu Gmin: Radłów, Rudniki, Gorzów Śląski, Praszka, do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Górna Prosna” na lata 2014-2020 które odbędzie się w dniu 18.11.2015 (środa)  o godz. 16:00  w Muzeum w Praszce (Plac Grunwaldzki 15) W trakcie spotkania będziemy rozmawiać m.in. o problemach i potrzebach przedsiębiorców, słabych i mocnych stronach oraz o kierunku w jakim powinna rozwijać się przedsiębiorczość na naszym terenie w nadchodzących latach. Prowadzący przedstawią również informacje dotyczące nowego okresu programowania PROW 2014-2020 dot. form wsparcia dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub ją rozwijać. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
  Data publikacji: 02-11-2015 11:27
 • NOWA ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

  W związku z przygotowaniami do powstania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalna  Grupa Działania  "Górna Prosna"  zaprasza mieszkańców obszaru gmin Gorzów Śląski, Praszka, Radłów i Rudniki  do wypełnienia kolejnej ankiety, którą można znaleźć na stronie internetowej klikając podany poniżej link:   http://goo.gl/forms/T5GFy5Z6Fh Serdecznie Państwu Dziękujemy!!
  Data publikacji: 08-10-2015 09:17
 • Fotorelacja ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dotyczących przygotowania nowej LSR (2)

       Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   W czwartek 17 września odbyły się dwa kolejne i ostatnie już spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Trzecie spotkanie miało miejsce w Praszce, w Muzeum, o godzinie 16.00. Czwarte i ostatnie spotkanie odbyło się w Gorzowie Śląskim, w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, o 19.00. W trakcie spotkań rozmawialiśmy m.in. o kierunku w jakim powinny rozwijać się Gminy wchodzące w skład LGD Górna Prosna oraz jakie są mocne i słabe strony naszego obszaru. Ponadto na spotkaniu zostały przedstawione informacje dotyczące nowego okresu programowania PROW 2014-2020. Podsumowując, we wszystkich czterech spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych z mieszkańcami gmin: Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki i Radłów, wzięło udział ponad 100 osób. Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” serdecznie dziękuje wszystkim uczestniczącym mieszkańcom i zachęca do dalszego angażowania się w działania LGD.
  Data publikacji: 18-09-2015 11:51
 • Fotorelacja ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dotyczących przygotowania nowej LSR (1)

       Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   W środę 16 września odbyły się pierwsze dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Rudnikach w Gminnej Bibliotece Publicznej o godzinie 16.00. Drugie spotkanie odbyło się w Radłowie, również w Gminnej Bibliotece Publicznej, o 19.00.  
  Data publikacji: 17-09-2015 10:33
Wersja XML