Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”

Projekt wspiera sołectwa w zakresie opracowania i wdrożenia przy udziale mieszkańców aktualizacji sołeckich strategii rozwoju jako kontynuacji idei odnowy wsi na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W ramach projektu zostanie opracowany użyteczny model aktualizacji sołeckich strategii do wykorzystania przez inne zainteresowane sołectwa, zostaną przeprowadzone badania dotyczące barier i czynników wspierających udział mieszkańców w procesach odnowy wsi po to by wspierać sołectwa w oparciu o realne potrzeby. Zaplanowano szkolenia zespołów odnowy, spotkania warsztatowe z mieszkańcami wsi, uspołecznioną aktualizację oraz wdrożenie sołeckich strategii, wydanie publikacji „Udział społeczności lokalnych w odnowie wsi dolnośląskiej”, konferencję wymiany dobrych praktyk, wyjazd studialny. W ramach projektu zostanie podjęta współpraca z województwem opolskim w celu przenoszenia doświadczeń z tego regionu.

Prace nad aktualizacją  sołeckich strategii

W ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” odbywają się warsztaty w ramach których mieszkańcy wspólnie pracują nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań. Ta wspólna praca to jeden z ważniejszych elementów planowania procesu odnowy wsi realizowanego w oparciu o zaangażowanie mieszkańców. Warsztaty poprzedzone są zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych w każdej z miejscowości objętych projektem. Sołecka strategia rozwoju miejscowości przygotowywana jest na okres 2015-2020.

Kontakt do realizatorów projektu:

PDFSołeckie Strategi Ożywiania Obywatelskiego Wsi.pdf

 • Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi

  Brak opisu obrazka Projekt „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” Serdecznie zapraszmy do zapoznania się z informacjami o projekcie „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” w którym LGD "Górna Prosna" bierze udział. Poniżej link do strony: http://zielonaakcja.pl/pl/realizowane-projekty/soleckie-strategie-ozywienia-obywatelskiego-wsi/
  Data publikacji: 09-06-2015 12:20
 • Warsztaty w Przedmościu

  Warsztat z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” w miejscowości Przedmość w gminie Praszka na Opolszczyźnie odbył się 28 września 2015r. wzięło w nich udział 8 osób. Warsztaty poprzedzone były zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych miejscowości. Drugi warsztat odbył się 10 października 2015r., i wzięło w nim udział 12 osób. W czasie warsztatów mieszkańcy wspólnie pracowali nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań i ostatecznie kształtem dokumentu. 9 grudnia odbył się warsztat wraz z zebraniem wiejskim, w którym udział wzięło13 osób. Na spotkaniu podjęto uchwałę o przyjęciu aktualizacji strategii.                  PDFSołecka Strategia Rozwoju Wsi Przedmość.pdf
  Data publikacji: 29-02-2016 14:12
 • Warsztaty w Krzyżanowicach

  W dniu 10 i 11 września 2015r. w Krzyżanowicach, w gminie Gorzów Śląski, województwo opolskie odbyły się warsztaty z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”. W obu spotkaniach udział wzięło 12 osób. Warsztaty poprzedzone zostały przygotowaniem ankiet i przebadaniem mieszkańców z zakresu ich wiedzy o planowaniu strategicznym w swojej miejscowości i potrzebach i oczekiwaniach jakie mają. Na warsztatach zostały przedstawione wyniki badań oraz omówiono zasoby miejscowości i kierunki jej rozwoju.                  PDFSołecka Strategia Rozwoju Wsi Krzyżanowice.pdf
  Data publikacji: 29-02-2016 14:09
 • Warszataty w Boroszowie

  W dniu 11 marca w Boroszowie odbyły się warsztaty z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”. W spotkaniu udział wzięło 6 osób. Warsztaty poprzedzone zostały przygotowaniem ankiet i przebadaniem mieszkańców z zakresu ich wiedzy o planowaniu strategicznym w swojej miejscowości i potrzebach i oczekiwaniach jakie mają. 18 marca odbyło się drugie spotkanie, w którym udział wzięło 18 osób.  Na warsztatach zostały przedstawione wyniki badań oraz omówiono zasoby miejscowości Proszówka i kierunki jej rozwoju. Jeszcze w marcu odbędzie się kolejne spotkanie. Trzecie spotkanie wraz z zebraniem wiejskim uchwalającym strategię odbyło się 15 maja i wzięło w nim udział 11 osób. Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka         PDFSołecka Strategia Rozwoju Wsi Boroszów.pdf
  Data publikacji: 18-09-2015 11:09
 • Warsztaty w Wojciechowie

  Warsztaty dotyczące uspołecznionej aktualizacji oraz wdrożenia sołeckich strategii w Wojciechowie odbyły się w dn. 21.03.2015r. udział wzięło 10 os. oraz w dn. 25.03.2015r. udział wzięło 10 os. Warsztaty poprzedzone były szerokim informowaniem uzgodnionym z osobami przeszkolonymi w ramach szkolenia dla zespołów odnowy miejscowości i odpowiedzialnymi za proces. W trakcie warsztatów dokonano oceny realizacji strategii, identyfikacji zasobów i potencjału miejscowości, analizy sukcesów i porażek w realizacji strategii, zaplanowano długoterminowy program działań. Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Mieszkańcy dyskutowali nad strategią oraz wnosili swoje pomysły do projektów. Warsztat wraz z zebraniem wiejskim, na którym uchwalono przyjęcie aktualizacji strategii odbył się 5.05.2015 r. w zebraniu udział wzięło 29 osób Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka         PDFSołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów.pdf
  Data publikacji: 18-09-2015 11:10
 • Warszataty w Krzyżanowicach i w Przedmościu

  10 września o 17.00 w Krzyżanowicach i Przedmościu odbędą się kolejne już spotkania warsztatowe z mieszkańcami wsi, podczas których mieszkańcy wspólnie starają się zidentyfikować zasoby swoich miejscowości, analiząc mocne i słabe strony, w efekcie czego tworzą wizję rozwoju wsi oraz program długoterminowych działań.
  Data publikacji: 10-09-2015 09:08
Wersja XML