Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I edycja konkursu "Aktywna wieś"

 • "AKTYWNA WIEŚ"

  Ogłoszenie wyników Konkursu  "AKTYWNA WIEŚ" !!!
  Data publikacji: 20-11-2012 14:11
 • Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" ogłasza konkurs AKTYWNA WIEŚ

  Brak opisu obrazka Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” ogłasza konkurs „AKTYWNA WIEŚ”   Celem konkursu jest: aktywizacja mieszkańców wsi z obszaru LGD „Górna Prosna” do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, pobudzenie aktywności i integracja społeczna mieszkańców. wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych, najlepiej zrealizowanych i prawidłowo rozliczonych projektów składanych w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 - „małe projekty” - za pośrednictwem LGD „Górna Prosna”. W konkursie mogą brać udział: beneficjenci „małych projektów” , z wyłączeniem gmin i podległych im jednostek organizacyjnych, którzy w okresie 2009 – 2012 zrealizowali i prawidłowo rozliczyli projekty. stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, grupy odnowy wsi itp. Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub kurierską ( na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora : Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” Sternalice 81, 46-333 Sternalice.   Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 31 października 2012 r. /do godz. 14.30/.   Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu wraz z załącznikami który dostępny jest na www.gornaprosna.pl oraz stronach internetowych gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów i Rudniki.   Adres organizatora: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” Sternalice 81 46-333 Sternalice tel. 34 343-57-54, 663-901-616 www.gornaprosna.pl
  Data publikacji: 03-10-2012 12:03
Wersja XML