Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Izby Pamięci

Na terenie Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna" prosperują aż dwie Izby Pamięci, pierwsza w Rudnikach przy ulicy targowej 2, a druga w Jaworznie w Szkole Podstawowej nr 5. Obie warte zobaczenia. Zapraszamy!

 

Gminna Izba Tradycji GOKSiR w Rudnikach

 

Izbę powołano do życia w 2009 roku. W pomieszczeniu stylizowanym na wiejską chatę prezentowane są zbiory starych sprzętów codziennego użytku, maszyn rolniczych i innych historycznie cennych przedmiotów przedstawiających historię regionu. Ekspozycja pokazuje jak szybko teraźniejszość staje się przeszłością...

 

 

Izba Tradycji Szkolnej w Jaworznie

 

W roku szkolnym 2010/2011 w PSP im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie utworzono Izbę Szkolną. Autorem pomysłu był wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak. Zaadoptowano na ten cel dwa pomieszczenia gospodarcze w starej części budynku.

Eksponatów do Izby nie trzeba było specjalnie poszukiwać. Większość pochodzi ze starego, zapomnianego magazynu szkoły.

Prace nad przywróceniem do „życia” Izby trwały od września do marca. Odnowiono ściany, zachowując dawny, surowy styl pomieszczeń

Izbę Szkolną w obecnej formie stanowi sala lekcyjna i biblioteka oraz wystawa poświęcona historii szkół w naszej gminie. W stałej ekspozycji znajdują się przedmioty szkolne: stare ławki, tablice, mapy i inne zabytkowe już dziś środki dydaktyczne. Są też archiwalne i współczesne kroniki szkolne. Księgozbiór biblioteki składa się z 403 woluminów.

 

Wersja XML