Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zestawienie rzeczowo - finansowe


    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych do 31.12.2020 r.

PDF4-budżet.pdf

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych do 31.12.2019 r.

PDFWydatki poniesione przez Lokalną Grupę Działania do 2019 r.pdf
 

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych do 31.12.2018 r.

DOCWydatki poniesione przez Lokalną Grupę Działania do 31.12.2018.doc
 

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za rok 2017

DOCWydatki poniesione przez Lokalną Grupę Działania za rok 2017.doc
 

 Stan na dzień 30.06.2017  

PDFWydatki poniesione przez Lokalną Grupę Działania 30.06.2017r..pdf

 Stan na dzień 31.03.2017

PDFWydatki poniesione przez Lokalną Grupę Działania 31.03.2017r..pdf

Sten na dzień 31.12.2016

PDFWydatki poniesione przez Lokalną Grupę Działania 31.12.2016.pdf

 

 

 

Wersja XML