Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W jaki sposób jest opracowywana Lokalna Strategia Rozwoju?

LSR jest dokumentem, ktory opracowuje Lokalna Grupa Działania.

Podstawą dla LSR są szerokie konsultacje społeczne, w których udział biorą podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze.

Niezwykle istotne jest właczenie do konsultacji jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego LSR. W trakcie tych konsultacji zostanę zidentyfikowane potrzeby lokalnego środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, które wytyczą kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.

Wersja XML