Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabory

 • Dokumentacja z posiedzeń Rady

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, iż Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr I/2020, II/2020, III/2020, IV/2020 Poniżej publikujemy dokumentację z posiedzeń Rady.
  Data publikacji: 29-07-2020 12:01
 • Ogłoszenie o naborach I/2020, II/2020, III/2020, IV/2020

  Brak opisu obrazka
  Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
  Data publikacji: 26-05-2020 11:09
 • Wzory wniosków

  Brak opisu obrazka
  Wzory wniosków dla Działania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  Data publikacji: 19-05-2020 10:19
 • Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

  Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
  Data publikacji: 19-05-2020 09:56
 • Dokumentacja z posiedzień Rady

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, iż Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr I/2019, II/2019, III/2019, IV/2019, V/2019, VI/2019, VII/2019 oraz VIII/2019 Poniżej publikujemy dokumentację z posiedzeń Rady.
  Data publikacji: 21-06-2019 12:33
 • Informacja o posiedzeniach Rady

  Brak opisu obrazka
  Zawiadomienie o posiedzeniach Rady  Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019, IV/2019, V/2019, VI/2019, VII/2019, VIII/2019
  Data publikacji: 29-05-2019 08:35
 • Ogłoszenie o naborach I/2019, II/2019, III/2019, IV/2019, V/2019, VI/2019, VII/2019, VIII/2019

  Brak opisu obrazka
  Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
  Data publikacji: 17-04-2019 09:15
 • Dokumentacja z posiedzeń Rady

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, iż Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr VIII/2018, IX/2018 oraz X/2018. Poniżej publikujemy dokumentację z posiedzeń Rady.
  Data publikacji: 15-02-2019 10:12
 • Informacja o posiedzeniach Rady

  Brak opisu obrazka
  Zawiadomienie o posiedzeniach Rady  Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naborów VIII/2018, IX/2018, X/2018
  Data publikacji: 04-02-2019 08:05
 • Ogłoszenia o naborach VIII/2018, IX/2018, X/2018

  Brak opisu obrazka
  Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
  Data publikacji: 04-12-2018 10:12
Wersja XML