Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zrealizowanej operacji

Brak opisu obrazka Logo GP Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

12-13 lipca 2018 w LGD „Wokół Łysej Góry”, 21-22 sierpnia 2018 r. w LGD „Kraina Dinozaurów” oraz 20-21 września 2018 r. w LGD „Zielone Bieszczady” odbyły się warsztaty dotyczące rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu opracowywania gier terenowych z wykorzystaniem techniki sketchnotes. Lokalne Grupy Działania województwa opolskiego zostały wyposażone w wiedzę i umiejętności pozwalające budować sieć gier terenowych. W ramach jednego projektu społecznego współpracowały ze sobą lokalne grupy działania z Opolszczyzny.  Członkowie LGD, pracownicy biur zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające dzielić się kwalifikacjami z zakresu tworzenia gier terenowych z lokalnymi partnerami, między grupami i między regionami. W ramach projektu osoby zostały wyposażone w nową wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia gier terenowych. Ponadto, dzięki wymianie doświadczeń z trzema innymi lokalnymi grupami działania uczestnicy zwiększyli wiedzę i umiejętności związane z realizacją projektu społecznego i mieli okazję uczestniczyć w grach terenowych realizowanych na terenach LGD i poprzez LGD lub inne stowarzyszenia. Uczestnicy projektu wykorzystają zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności w budowaniu relacji partnerskich z innymi podmiotami także po zakończeniu projektu. Organizacje, jakimi są dla podmiotów życia społecznego na obszarach wiejskich LGD zostały wyposażone w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na aktywizację podmiotów życia społecznego obszarów w ramach jednego projektu społecznego: tworzenia sieci opolskich gier terenowych. Wpłynie to na ograniczenie wskazanych we wniosku problemów oraz rozwój inicjatyw społecznych, inspirowanych przez LGD, dzięki zdobytym w ramach operacji umiejętnościom. Członkowie LGD i pracownicy biur będą efektywniej wpływać na rozwój obszarów wiejskich wspierając inne podmioty. Poprawią również swoją skuteczność w zakresie współpracy z pozostałymi grupami województwa. Zdobyta wiedza i umiejętności dają możliwość LGD jak i jej członkom na stworzenie własnego projektu społecznego – nowej formy aktywizacji mieszkańców ( np. operacja własna LGD, granty).

PDFInformacja o zrealizowanej operacji
 
Autor: Ewa Basińska,
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
Wersja XML